Data: 21.11.2018

In aplicarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are în vedere eliminarea barierelor privind participarea la examenele de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului de ordin se transmit prin email, pe adresa darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate