Data: 30.09.2016

In perioada 30 septembrie – 30 octombrie 2016, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta forma revizuita a Regulamentului aprobat prin Ordinul 11/2013. Procesul de revizuire a fost demarat ca urmare a experientei obtinute de ANRE in urma activitatii de autorizare desfasurate in ultimii 12 ani, a propunerilor de imbunatatire transmise de alte institutii publice, persoane fizice sau juridice, precum si a necesitatii actualizarii regulamentului in scopul punerii in concordanta cu unele prevederi legislative incidente.

Opiniile, propunerile si observatiile referitoare la proiectul publicat se transmit, de preferință, prin e-mail, la adresa: darae@anre.ro; acestea pot fi comunicate sistematizat  în cadrul unui fișier în format Word, conținând un tabel, având pe coloane: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, etc

     Termenul final de transmitere a opiniilor/propunerilor/observatiilor este 30 octombrie 2016, inclusiv. 

     Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.116/20.12.2016.

Fisiere atasate