Data: 06.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se propune modificarea principiilor specifice pieţei produselor flexibile astfel încât să fie posibilă încheierea de tranzacții pentru perioade mai mici de un an.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect de Ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 6 aprilie 2020, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 84/2020.

Fisiere atasate