Data: 02.11.2018

In aplicarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice prezentele propuneri de modificare a Ordinului ANRE nr. 16/2013, propuneri elaborate in urma informarilor transmise de unii utilizatori de retea cu privire la anumite disfunctionalitati in ceea ce priveste procesul de echilibrare a portofoliului propriu de clienti.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 12 noiembrie 2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word , precum și cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Notă

Ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor primite va avea loc în data de 28.11.2018, ora 13:30 la sediul ANRE din Str. Constantin Nacu, nr 3, Sala de ședințe de la etajul 6.

Fisiere atasate