Data: 06.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de Ordin, care a fost întocmit având în vedere propunerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (denumită în varianta inițială ”Propunerea 2 – eliminare PVT – 23.06.2017”), precum și aspectele evidențiate în observațiile transmise de către participanții la piața gazelor naturale pe marginea documentului supus dezbaterii publice și discutate în ședința din data de 21.09.2017.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 20.02.2018, ora 1600. Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Propunerile și observațiile formulate vor fi discutate în ședința care va avea loc în data de 23.02.2018, ora 10:00, 09:00 la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

Fisiere atasate