Data: 09.03.2018

ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, referitor la stabilirea preţurilor aplicabile UR în situaţia înregistrării unor situaţii de dezechilibru zilnic final, prin publicarea documentului aferent, pe pagina proprie de internet, în perioada 09 – 23.03.2018.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor şi completărilor cuprinse în proiectul de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 23.03.2018, ora 1400.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Propunerile și observațiilor formulate vor fi discutate în şedința care  va avea loc în data de 29.03.2018, ora 1000, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

 

Fisiere atasate