Data: 22.03.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document avand ca scop principal transpunerea prevederilor art. 12 din OUG nr. 27/2022 în sensul modificării și completării unor prevederi din Codul rețelei și din Procedura de tranzacţionare pe piaţa de echilibrare (PE) a gazelor naturale care este prevăzută în anexa nr. 1^4 la Codul rețelei, referitoare la tranzacționare în cadrul pieței de echilibrare a cantităților de gaze naturale destinate consumului clienților casnici (CC) și ai producătorior de energie termică, numai pentru gazele naturale utilizate la producerea energiei termice pentru populație (PET).

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmiere a propunerilor si observatiilor este data de de 31.03.2022, inclusiv.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 68/2022.

Fisiere atasate