Data: 22.06.2018.

ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea prezentului proiect de ordin, în perioada 22.06.2018 – 06.07.2018

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 06.07.2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discuție va avea loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

Fisiere atasate