Data: 09.10.2015

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (în cadrul unui fişier Word sub forma unui tabel ce va cuprinde, în prima coloană, conţinutul articolelor din proiectul de ordin, în a doua coloană, conţinutul propunerilor sau observaţiilor referitoare la conţinutul fiecărui articol din proiectul de ordin, iar, în a treia coloană argumentele prin care sunt susţinute propunerile şi observaţiile formulate în cea de-a doua coloană a tabelului), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, precum şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 19 octombrie 2015, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în forma finală a proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru SNT ce va fi prezentată Comitetului de Reglementare al ANRE.

Fisiere atasate