Data: 10.07.2018

ANRE supune consultarii publice, în perioada 10.07.2018 – 31.07.2018, proiectul de ordin referitor la implementarea unui sistem intrare/ieșire pe piața gazelor naturale din România și a prevederilor codurilor de rețea europene, document elaborat având în vedere prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale premisei (19) din Regulamentul (UE) nr. 715/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor și completărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65 până cel târziu la data de 31.07.2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discuție va avea loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

ERATA

La punctul 22, alin (2) al art.491 se modifica si va avea urmatoarea forma:

”(2) UR are obligația să transmită, pentru ziua D, o nominalizare pe punctul său virtual, defalcată pe puncte fizice de intrare din perimetrele de producție. Nominalizarea pe puncte fizice de intrare în SNT va fi defalcată în 24 de valori orare”.

Fisiere atasate