Data: 08.10.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este de 15 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE. 

Precizăm faptul că ANRE publică pe site-ul propriu rezultatele consultării publice prin Sinteza observaţiilor în care propunerile şi observaţiile primite sunt asociate cu numele operatorilor economici/asociaţiilor/instituţiilor care le-au formulat. În cazul în care propunerile şi observaţiile conţin informaţii confidenţiale, operatorii economici/asociaţiile/instituţiile au obligaţia de a motiva caracterul confidenţial al informaţiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr.179/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul ANRE. În cazurile motivate, publicarea informaţiilor confidenţiale în Sinteza observaţiilor se va realiza cu autor anonim.

Fisiere atasate