Data: 03.01.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document ca urmare a modificărilor și completărilor aduse HG nr. 1215/2009 prin HG nr. 846/2018. Astfel, începând cu anul 2019, analiza de supracompensare se va realiza în baza ordinelor privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică și electrică produse în cogenerare, ordine emise de ANRE pe mai multe perioade.

Observațiile și propunerile se pot transmite prin fax și pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro.

Termenul final de primire a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate