Data: 07.06.2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, si pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de ordin se transmit prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65 si pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 18.06.2019, ora 10:00.

Fisiere atasate