Data: 22.03.2017

ANRE supune consultarii publice, în perioada 22 martie – 20 aprilie a.c, prezentul proiect de ordin, elaborat ca urmare a prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora acordarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a trecut în competența ANRE, după intrarea în vigoare a Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006.

Având în vedere că, în sfera titularilor de licențe acordate de ANRE, care au obligația de a întocmi și transmite acestei instituții rapoarte anuale, trebuie să fie incluși și titularii de licențe pentru prestarea serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, ANRE a demarat procesul de revizuire a Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr.32/19.07.2016 prin emiterea prezentul proiect de ordin.

Opiniile, propunerile si observațiile se transmit, de preferință prin mail, la adresa: licente.ee@anre.ro; acestea pot fi comunicate sistematizat, în cadrul unui fișier în format Word, conținând un tabel, având pe coloane: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie etc.

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor si observațiilor este 20 aprilie 2017, inclusiv.

Document aprobat prin Ordinul 34/17.05.2017.

Fisiere atasate