Data: 03.03.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65,

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise până la data de 17.03.2021, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 30/2021

Fisiere atasate