Data: 30.09.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document. Modificarea Metodologiei este necesară atât pentru a stabili  perioadele de acordare a prețurilor de referință, respectiv reglementate pentru energia termică în concordanță cu evoluția prețurilor pe piața de gaze naturale, cât și pentru a asigura o flexibilizarea a modalităților de raportare a prețurilor de combustibil luat în considerare la stabilirea modului de ajustare a prețului de referință pentru energia termică.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, se pot transmite prin fax sau în format editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.rorconstantinescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro si aurelia.paunescu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 106/2021.

Menţionăm că nu au fost primite observaţii la prezentul proiect de ordin.

Fisiere atasate