Data: 05.08.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 169/2018.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document se vor transmite in format electronic editabil, la adresa de email  stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 101/2021

Fisiere atasate