Data: 13.05.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea modificarii şi completarii unor articole din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 169/2018, cu scopul creşterii gradului de rigurozitate precum şi pentru armonizarea prevederilor acesteia cu ordine ANRE emise ulterior.

Propunerile și observațiile la documentul de discuție vor fi transmise în format electronic la adresa de email stee@anre.ro.

Termenul final de primire a observatiilor este data de 11.06.2020.

Fisiere atasate