Data: 26.05.2017

Având în vedere acțiunile și termenele stabilite prin codul rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (TAR) necesare pentru întocmirea și aplicarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a normelor privind calcularea prețurilor de rezervă pentru produsele de capacitate standard, precum și pentru procesele conexe de consultare și de publicare, ANRE supune consultării publice, în regim de urgenţă, pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, prezentul  proiect de ordin.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de argumentaţia aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau la sediul din strada C-tin Nacu, nr.3, sector 2, şi prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa drpptgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor  este 06 iunie 2017, ora 1600,   urmând ca şedinţa publică de dezbatere a propunerilor şi observaţiilor primite să aibă loc la sediul ANRE în data 08 iunie  2017, ora 1000.

Fisiere atasate