Data: 02.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat in  in vederea corelării prevederilor reglementărilor interne cu cerințele Regulamentului (UE) 460/2017, de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (TAR) prin care sunt instituite o serie de obligații cu privire la informațiile ce trebuie publicate înainte de începerea perioadei de tarifare și licitației anuale de capacitate în punctele de interconectare

Propunerile şi observaţiile, însoţite de argumentaţia aferentă, se transmit prin fax la nr. 021.3124365 sau poștă la sediul ANRE, precum şi prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

Termen de primire a propunerilor şi observaţiilor data de 12 februarie 2018, ora 1630, urmând ca şedinţa publică de dezbatere a propunerilor şi observaţiilor primite să aibă loc la sediul ANRE din București, strada Constantin Nacu, nr.3, sector 2, în data 15 februarie 2018, ora 1000.

Fisiere atasate