Data: 24.09.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document ce are drept scop stabilirea modului de ajustare a bonusurilor de referință și a prețurilor de referință pentru energia termică aplicabile în luna noiembrie şi decembrie 2021 şi în anul 2022, având în vedere evoluţia abruptă a prețurilor în cadrul pieţelor de energie electrică și de gaze naturale.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, se pot transmite prin fax sau în format editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.rorconstantinescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 102/2021.

Fisiere atasate