Data: 01.11.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ANRE nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite  prin fax la nr: 021.312.43.65 și pe adresele de e-mail rconstantinescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 12.11.2019, ora 10:00.

Fisiere atasate