În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022”.
Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite, în format editabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro, rconstantinescu@anre.ro şi rodica.manolescu@anre.ro .
Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fișiere atașate

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 78/2022