În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și având în vedere propunerile și observațiile primite în etapa anterioara de consultare publica, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022”.

Propunerile și observațiile se pot transmite la adresele de e-mail: anre@anre.ro, rodica.manolescu@anre.ro şi roxana.cruceanu@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 78/2022