Data: 01.03.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015”.

Propunerile şi observaţiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, se pot transmite, în format editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.rorconstantinescu@anre.rorodica.manolescu@anre.ro şi aurelia.paunescu@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2022.

Menţionăm că nu au fost primite observaţii la prezentul proiect de ordin.

Fisiere atasate