În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in faza initiala de consultare publica, ANRE supune consultării publice prezentul document, in faza a II-a.

Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite la adresa de e-mail anre@anre.ro si stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Documente atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2022 – faza a II-a

Sinteza observatiilor – etapa 1