În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2022”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word) la adresele de e-mail anre@anre.ro şi stee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 129/2022