Data: 14.03.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 187/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale”.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.    

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 15.04.2022.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 71/2022

Mentionam ca nu au fost primite observatii.

 
 

 

Fisiere atasate