Data: 14.02.2020

În perioada 14.02.2020 – 23.02.2020, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, care a fost elaborat având în vedere prevederile art. XIII din OUG nr.1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care au fost modificate prevederile art.124 alin. (11), din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Elaborarea prezentului proiect de ordin a fost necesare în vederea modificării cadrului de reglementare secundar în sensul corelării termenului până la care producătorii de gaze naturale, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh, in condițiile reglementate de ANRE, cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă si/sau din depozitele de înmagazinare, către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 23.02.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate