Data: 13.03.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat avand in vedere prevederile art. 6 alin. (9), ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Observatiile vor fi transmise pe e-mail la adresele ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a proiectului de ordin. Urgenta aprobarii prezentului proiect de ordin deriva din faptul ca scăderea semnificativă a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2017, aferentă perioadei ianuarie – martie 2017 a condus la confruntarea operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi cu un excedent de certificate verzi achiziționate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2017, care nu mai poate fi vândut în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din  Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o parte din acest excedent de certificate verzi urmand să se anuleze ca urmare a prevederilor art. 58 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 77/2017, după stabilirea de către ANRE a gradului de îndeplinire de către furnizorii de energie electrică a obligației de achiziție de certificate verzi pentru anul 2017.

Fisiere atasate