Data: 14 06.2019

În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei, din 14 octombrie 2013 si ale Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 și pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 14.06.2019 – 23.06.2019, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ se transmit atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 23.06.2019, cel târziu.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate