Data: 04.10.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionaleANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 41/2019.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro    

Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 14 octombrie 2019 urmand ca sedința pentru discutarea propunerilor și observațiilor primite să aibă loc la sediul ANRE în data de 17 octombrie 2019, ora 13:00.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 208/2019

Fisiere atasate