Data: 13.05.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand drept scop fluidizarea procesului de modificare a contractului de distribuție a gazelor naturale referitor la includerea/modificarea/eliminarea locurilor de consum din anexa la contractul de distribuţie încheiat între furnizor şi operatorul de distribuţie.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 28.05.2021, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate