Data: 11.03.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul document care conține completări/modificari  privind etapele, condițiile de acces, criteriile de eficiență  și documentele necesare pentru analizarea de către ANRE a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare în scopul emiterii avizului pentru acreditarea  unităților de cogenerare, care fac obiectul respectivelor proiecte si înscrierea capacității electrice de cogenerare de înaltă eficiență a acestora pe Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare.

Observatiile si propunerile la acest document se pot transmite pana la data de 11.04.2016, prin fax si  pe adresele de e-mail: rconstantinescu@anre.ro  , memilescu@anre.ro.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 53/2016

Fisiere atasate