În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresele de e-mail: anre@anre.ro, razvan.constantinescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de ordin privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013