Data: 01.03.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, se pot transmite prin fax la numarul 021-312.43.65 sau în format editabil, la adresele de e-mail: rodica.manolescu@anre.romemilescu@anre.ro și roxana.cruceanu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2022.

Menţionăm că nu au fost primite observaţii la prezentul proiect de ordin.

 

Fisiere atasate