Data: 19.04.2019

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (51)  și ale art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor si in aplicarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

 Observatiile si propunerile la proiectul de ordin se transmit prin fax:  021.312.43.65 și pe adresele de e-mail: memilescu@anre.ro cristian.jalba@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate