Data: 29.08.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document elaborat cu scopul instituirii regulilor necesare pentru constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, aplicabile activităţii de investigații desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE, în format electronic (documente word), la adresa investigatii@anre.ro.  

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 de zile de la data publicării pe site, respective data de 08.09.2022.

Fisiere atasate