Data: 29.05.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 179/2018, obiectivele principale vizând propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare existent și de adaptare a acestuia la necesitatea pieței.

Observațiile și propunerile se transmit la adresele de e-mail: ion.dumitru@anre.ro și mjisa@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 de zile de la data publicării pe site a prezentului document de discuție.

Fisiere atasate