Data: 25.10.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care a fost elaborat în vederea facilitării investițiilor unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierilor acestora în sectorul gazelor naturale și aducerea la îndeplinire a prevederilor din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa: licente.gn@anre.ro.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate