Data: 03.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului nr. 12/2015, document  elaborat în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică referitoare la obiectivul asigurării securității și siguranței alimentării cu energie electrică și cel al  flexibilității pieței de energie electrică, prin abilitarea stocării energiei și prin facilitarea agregării cererii și a ofertei distribuite, sub forma licențierii acestor activități, ceea ce permite accesul nediscriminatoriu la piață a tuturor furnizorilor de resurse și clienților de energie electrică.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa: licente.ee@anre.ro.

Avand in vedere principiile transparenței decizionale, prezentul document de discutie este supus consultarii publice pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare.

Fisiere atasate