Data: 10.08.2020

ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 în vedere punerii în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică și a prevederilor art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa: licente.ee@anre.ro.

Avand in vedere principiile transparenței decizionale, prezentul document de discutie este supus consultarii publice pentru o perioada de 10 zile calendaristice.

Fisiere atasate