Data: 24.06.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017”.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE, în format electronic (documente word), la adresa investigatii@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 de zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate