Data: 05.03.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere prevederile art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 26 alin (3), art. 35 alin. (2) și art. 42 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari aprobată prin Ordinul ANRE nr. 102/2016.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite, prin fax la nr 021-312.43.65 și pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.ro, memilescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este 15 martie 2019.

Fisiere atasate