Data: 29.01.2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei” – faza a II-a.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, până cel târziu la data de 08.02.2021, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr 13/2021.

 

Fisiere atasate