Data: 16.10.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere ca incepând cu data de 31.12.2020, SNTGN TRANSGAZ SA va finaliza faza a II a a proiectului de conectare a conductei de transport T1 Isaccea1 – Negru Vodă1 cu sistemul național de transport (SNT), astfel fiind necesară modificarea cadrului de reglementare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 25.10.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate