Data: 02.03.2020

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 02.03-14.04.2020, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de act normativ.

Proiectul de ordin este propus în contextul în care piața de gaze naturale din România prezintă o lichiditate scăzută, măsura dorind să contribuie, pe de-o parte la creșterea lichidității pieței, iar pe de altă parte la creșterea gradului de transparență a tranzacțiilor pe toate segmentele pieței centralizate de gaze naturale, acestea desfășurându-se conform regulilor de tranzacționare stabilite de către ANRE.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise atât în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 14 aprilie 2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate