Data: 1.07.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh. Proiectul de act normativ este propus ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro, și anre@anre.ro, până cel târziu la data de 10 iulie 2020, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.143/2020.

Fisiere atasate