Data: 29.04.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă forma revizuită rezultata in urma preluarii observatiilor primite cu ocazia consultarii publice din perioada 02.03.2020  – 14.04 2020.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 04.05 2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate