Data: 23.11.2018

ANRE supune consultarii publice faza a 2-a a prezentului proiect de ordin, având în vedere adoptarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore prin care au fost introduse derogări de la prevederile art. 177 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obligația titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore de a încheia contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în măsura în care contractează vânzarea gazelor naturale pe piața angro, într-un an calendaristic.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 03.12.2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate